ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : พบกับ Pretty Jesus

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : พบกับ Pretty Jesus

ฉันอำนวยความสะดวกในการนำเสนอ/การประชุมเชิงปฏิบัติการในเทศกาลดนตรีของโบสถ์ Tshwane East Seventh-day Adventist เมื่อหลายปีก่อน เราใช้เวลาชื่นชมวัฒนธรรมดนตรีของมิชชั่นและความหมายของคำนั้นอย่างแท้จริง หลังจากเปิดคลิปเพลงนมัสการรูปแบบต่างๆ เป็นเวลา 1 นาทีเจ็ดคลิปแล้ว ข้าพเจ้าถามที่ประชุมว่าพวกเขาคิดว่ารูปแบบต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร ด้วยการเปรียบเทียบที่หลาก

หลาย สลับกับการหัวเราะคิกคัก ฉันได้เปิดเผยว่าคลิปทั้งหมด

มาจากโบสถ์เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ทุกคนตกใจฉันคิดว่าเราในฐานะผู้คนมักจะดูถูกดูแคลนผลกระทบสะสมของวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน และการอบรมเลี้ยงดูในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสม แม้แต่ในชุมชนที่เรามักจะอ้างถึง “เพลงแอ๊ดเวนตีส” เมื่อสอบปากคำ แนวคิดนี้สามารถคลี่คลายได้ต่อหน้าต่อตาเรา ดังนั้น เมื่อนำเสนอด้วยความท้าทายในการเผยแพร่ “วิธีการทำของแอ๊ดเวนตีส” โดยทั่วไปแล้วจะมีสองค่ายเกิดขึ้น: ลัทธิอนุรักษ์นิยมสุดโต่งและลัทธิเสรีนิยมโดยสมบูรณ์

แทนที่จะใช้การนำเสนอเพื่อตอบคำถามสั้นๆ ของฉัน (เพลงแอ๊ดเวนตีสคืออะไร) ดูเหมือนจะมีวิธีคิดที่เป็นประโยชน์มากกว่าในการคิดเกี่ยวกับความท้าทายนี้ ดูซิ ศาสนาคริสต์เป็นแนวหน้าของการประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลกฆราวาสมาช้านาน ตัวอย่างเช่น  codices (หนังสือทางศาสนาแทนม้วนหนังสือ) ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยคริสเตียน  ในการพิสูจน์ข้อความเพื่อโน้มน้าวชาวยิวให้เชื่อในพระเมสสิยาห์ของพระเยซู หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์โดยสื่อประเภทเคลื่อนย้ายได้คือ  Gutenberg Bible ; Martin Luther และนักปฏิรูปยุคแรก  ได้เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมเบียร์  ไปตลอดกาล

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยสมัครพรรคพวกเพื่อส่งต่อคณะกรรมาธิการของแมทธิว 28 และความคิดสร้างสรรค์นี้มักจะเปลี่ยนโลกในรูปแบบที่ละเอียดอ่อน แต่เป็นรูปธรรม นี่เป็นเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอในวันนั้น แสดงให้เห็นผลงานของงานสร้างสรรค์ของเราในชั่วโมงสั้นๆ ในบ่ายวันสะบาโตนั้น แม้ว่าบางครั้งความคืบหน้าจะหายไปในการแปล

พบพระเยซู

ในแอฟริกาใต้ มีนักร้องประสานเสียงร่วม Seventh-day Adventists ร้องเพลง “Meeting Jesus” มันเป็นแบบนี้:

พบพระเยซู; รักพระเยซู

เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง

ฉันจะพบพระองค์ ฉันจะรักพระองค์

เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ร้องเพลง “Pretty Jesus, loves Jesus…” เมื่อพิจารณาถึงปัญหาของภาษา ก็ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

การร้องเพลงส่วนใหญ่ใช้ภาษาพื้นถิ่นของแอฟริกาใต้ เช่น isiXhosa, 

isiZulu และ SeSotho เนื่องจากเป็นสังคมที่พูดได้หลายภาษา ผู้คนมักจะแปลเพลงสวดเป็นภาษาต่างๆ เพื่อรองรับวัฒนธรรมต่างๆ ที่แสดงในสถานที่สักการะ เพลงสวดที่ใช้บ่อยที่สุดในกลุ่มคนผิวดำมิชชั่นคือ UKrestu Esihlabelelweni ซึ่งแปลโดย Joseph Hlubi และ Elijah Kuboni ใน Zulu คอรัสถูกแปล:

พระเยซูผู้งดงามและเปี่ยมด้วยความรัก

เมื่อพระเยซูเสด็จมา

ฉันจะเห็นเขา ฉันจะรักเขา

เมื่อพระเยซูเสด็จมา

ส่วนใหญ่เป็นการแปลโดยตรงของส่วนที่ฉันยกมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในการแปล ซึ่งแตกต่างจากการทับศัพท์ บางครั้งเสรีภาพในการสร้างสรรค์บางอย่างก็ถูกนำมาใช้เพื่อให้การแปลข้อความต้นฉบับมีความเป็นกวีมากขึ้น ในกรณีนี้ บรรทัดแรกทับศัพท์ว่า “Pretty Jesus full of love” การเบี่ยงเบนนี้เป็นที่ยอมรับและแทบจะเลิกคิ้ว

กลับแปล

ผู้ที่พูดภาษาถิ่นจะคิดก่อนเป็นภาษาแม่ ดังนั้นเมื่อร้องเพลงเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ยิน Pretty Jesus รักพระเยซูเป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุดของ Jesu om’hle, onothando ซึ่งถูกต้อง 100% แต่ไม่สนใจถ้อยคำต้นฉบับในภาษาอังกฤษ การแปลกลับนี้ส่งผลให้เกิดเรื่องตลกที่น่าอึดอัดใจซึ่งมักใช้ร่วมกันโดยนักร้องประสานเสียงในระหว่างการร้องเพลงที่ชุมนุมกัน ซึ่งพวกเขาพยายามที่จะแก้ไขให้ผู้ชมเข้าใจความหมายผิดของเนื้อเพลงภาษาอังกฤษต้นฉบับ

มันทำให้ฉันนึกถึงการแปลเพลงสวดและการแปลเพลงซูลูของเพลงสวด 195 (264 ใน Adventist Hymnal) “O, Yeka Umlilo Lowo”! (“O For That Flame of Living Fire,” โดย Daniel B. Towner) มีเพียงสี่ข้อเมื่อเวอร์ชันภาษาอังกฤษและการแปล Xhosa แต่ละรายการมีห้าข้อ

ในสังคมที่พูดได้หลายภาษา เช่น แอฟริกาใต้ เป็นเรื่องปกติในคริสตจักรของเราที่แต่ละคนจะร้องเพลงในภาษาที่พวกเขาสบายใจ แม้ว่าคนอื่นจะเลือกภาษาที่ต่างกันก็ตาม เนื่องจากเราทุกคนต่างร้องเพลงเป็นข้อความเดียวกัน การสลับภาษาจึงเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับประสบการณ์การนมัสการของเรา ฉันมักจะร้องท่อนต่างๆ ของเพลงเดียวในหลายภาษา ขึ้นอยู่กับความชอบของฉันสำหรับถ้อยคำเฉพาะของกลอนที่ให้ในภาษาใดภาษาหนึ่ง

Credit : ufaslot